Правила прийому

Нормативні документи, які регулюють прийом дітей до навчального закладу

 

1. Конституція України

 

Стаття 53. Кожен має право на освіту

 

1. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої,професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

 

2. Закон України «Про освіту»

 

Стаття 7. Мова освіти

 

Стаття 12. Повна загальна середня освіта.

п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

 

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п. 1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій. Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи. Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

 

3. Закон України «Про повну загальну середню освіту»

 

Стаття 9. Забезпечення рівного доступу до здобуття повної загальної середньої освіти/


1. Рівний доступ до здобуття повної загальної середньої освіти забезпечується шляхом:

- зарахування до початкової школи та гімназії без проведення конкурсу, крім випадків, визначених законодавством;

- територіальної доступності повної загальної середньої освіти;

- дотримання вимог законодавства щодо доступності закладів освіти для осіб з особливими освітніми потребами;


2. Зарахування дітей до закладу освіти на конкурсних засадах (проведення будь-яких заходів, спрямованих на перевірку знань, умінь, навичок чи інших компетентностей дитини) для здобуття початкової освіти забороняється.

До закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти у порядку, визначеному законодавством, обов’язково зараховуються всі діти, які:

проживають на території обслуговування закладу освіти;

є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі освіти;

є дітьми працівників цього закладу освіти.

Діти з особливими освітніми потребами, які проживають на території обслуговування комунального закладу освіти, мають право на першочергове зарахування до нього у порядку, визначеному законодавством, для здобуття початкової та базової середньої освіти.


3. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка (ФормаNo 086-1/о)

4. Наказ МОН України від 16 квітня 2018 р. № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування, переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за № 564/32016.

 

Зарахування до навчального закладу відбувається:

 

— дітей з території обслуговування нашої школи (затверджено рішенням виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради від 29.03.2023р. № 702):